Giấy giặt quần áo Han Jang(1 Túi x30 tờ )

215.000

1 Túi x30 tờ – (1 Tờ dùng được cho : 7 Kg Quần áo)

Giấy giặt quần áo Han Jang(1 Túi x30 tờ )

215.000